پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در علوم انسانی

+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط mostafahtsm 53 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط vc_kool 42 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط mostafahtsm 43 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۳ , ۱۳۹۴ در علوم انسانی توسط MAHAN samsam 78 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۷ , ۱۳۹۴ در فلسفه توسط reyhane11 126 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۹ , ۱۳۹۴ در ادبیات پارسی توسط meybodiha 35 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آبان ۲۲ , ۱۳۹۳ در حسابداری توسط A M I R 83 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۱۹ , ۱۳۹۳ در ادبیات پارسی توسط matin am 66 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده مهر ۷ , ۱۳۹۳ در فلسفه توسط molkmail 29 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۵ , ۱۳۹۳ در حسابداری توسط A M I R 58 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۲ , ۱۳۹۳ در علوم انسانی توسط Ata_farhad 109 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
+8 امتیاز
0 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۷ , ۱۳۹۳ در ادبیات پارسی توسط اقا رضا 221 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۵ , ۱۳۹۳ در فلسفه توسط Naaim Amoori 104 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۶ , ۱۳۹۲ در اقتصاد توسط shhadow 45 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۸ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 144 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۵ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mepyasna 164 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۲ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 115 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۲ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 173 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط King21 156 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۱ , ۱۳۹۲ در اقتصاد توسط tara 80 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+6 امتیاز
8 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۸ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط rahele3 5,503 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۵ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط King21 168 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۵ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط ehsan1370 309 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط King21 277 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۳ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط King21 2,224 بازدید
+7 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mrezaghiasi 678 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mrezaghiasi 40 بازدید
+8 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ در فلسفه توسط ehsan1370 30 بازدید
+9 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۲ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط ali_tnt 24 بازدید
+9 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۱ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط الیسا 251 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 38 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 37 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 4,600 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 109 بازدید
+9 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 368 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 36 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mandana 29 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mandana 23 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 437 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 57 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 30 بازدید