پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در علوم انسانی

+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط mostafahtsm 65 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط vc_kool 51 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۶ , ۱۳۹۴ در حسابداری توسط mostafahtsm 49 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۳ , ۱۳۹۴ در علوم انسانی توسط MAHAN samsam 89 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۷ , ۱۳۹۴ در فلسفه توسط reyhane11 129 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۹ , ۱۳۹۴ در ادبیات پارسی توسط meybodiha 37 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آبان ۲۲ , ۱۳۹۳ در حسابداری توسط A M I R 88 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۱۹ , ۱۳۹۳ در ادبیات پارسی توسط matin am 67 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده مهر ۷ , ۱۳۹۳ در فلسفه توسط molkmail 30 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۵ , ۱۳۹۳ در حسابداری توسط A M I R 59 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۲ , ۱۳۹۳ در علوم انسانی توسط Ata_farhad 110 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
+8 امتیاز
0 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۷ , ۱۳۹۳ در ادبیات پارسی توسط اقا رضا 224 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۵ , ۱۳۹۳ در فلسفه توسط Naaim Amoori 104 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۶ , ۱۳۹۲ در اقتصاد توسط shhadow 45 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۸ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 150 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۵ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mepyasna 169 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۲ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 115 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۲ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط kiarash 179 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط King21 160 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آذر ۱۱ , ۱۳۹۲ در اقتصاد توسط tara 83 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+6 امتیاز
8 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۸ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط rahele3 5,545 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۵ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط King21 171 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۵ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط ehsan1370 310 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط King21 282 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۳ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط King21 2,242 بازدید
+7 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mrezaghiasi 679 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mrezaghiasi 42 بازدید
+8 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ در فلسفه توسط ehsan1370 41 بازدید
+9 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۲ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط ali_tnt 25 بازدید
+9 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۱ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط الیسا 252 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 46 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 45 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 4,636 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 120 بازدید
+9 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 379 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در علوم انسانی توسط mandana 41 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mandana 34 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط mandana 28 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 439 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 61 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط mandana 33 بازدید