پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در علوم پایه

+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱ , ۱۳۹۵ در ریاضی توسط AMostafajoo 36 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۳ , ۱۳۹۴ در شیمی توسط mepyasna 47 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۹ , ۱۳۹۴ در فیزیک توسط mepyasna 40 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۹ , ۱۳۹۴ در فیزیک توسط mepyasna 43 بازدید
+4 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۹ , ۱۳۹۴ در فیزیک توسط mepyasna 49 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۹ , ۱۳۹۴ در فیزیک توسط mepyasna 33 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۸ , ۱۳۹۴ در فیزیک توسط mepyasna 25 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۲ , ۱۳۹۴ در شیمی توسط alitizhoosh 34 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۲ , ۱۳۹۴ در شیمی توسط alitizhoosh 46 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۲ , ۱۳۹۳ در ریاضی توسط On time 57 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آبان ۴ , ۱۳۹۳ در ریاضی توسط mepyasna 67 بازدید
+5 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۲ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am 17 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 53 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 42 بازدید
+9 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط mepyasna 54 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط مهتاب123 90 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۸ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 25 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۸ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 39 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۸ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 53 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۵ , ۱۳۹۳ در شیمی توسط mepyasna 75 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۵ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 65 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۵ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 38 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۵ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 49 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۵ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 34 بازدید
+5 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۴ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am 34 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 34 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در شیمی توسط mepyasna 22 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط mepyasna 31 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در شیمی توسط mepyasna 47 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در زمین شناسی توسط mepyasna 30 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط mepyasna 47 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در شیمی توسط mepyasna 37 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱۲ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط mepyasna 85 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۹ , ۱۳۹۳ در ریاضی توسط جوجو 33 بازدید
+5 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۳ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am 28 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am 27 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am 43 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۴ , ۱۳۹۳ در شیمی توسط a1111hp 49 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۳۰ , ۱۳۹۳ در ریاضی توسط رضا-چلسی 68 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۱۹ , ۱۳۹۲ در ریاضی توسط AliSa 177 بازدید
+4 امتیاز
4 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۵ , ۱۳۹۲ در شیمی توسط King21 173 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۷ , ۱۳۹۲ در علوم پایه توسط rezzaei 73 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۷ , ۱۳۹۲ در ریاضی توسط البرز 303 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۲۷ , ۱۳۹۲ در ریاضی توسط البرز 132 بازدید