پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در جغرافیا

+6 امتیاز
2 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۳ در جغرافیای طبیعی توسط amhp 47 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۶ , ۱۳۹۳ در جغرافیا توسط black roz 58 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۵ , ۱۳۹۳ در جغرافیا توسط black roz 41 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
کدام شهر؟؟؟ [بسته شده]
پرسیده شده خرداد ۵ , ۱۳۹۳ در جغرافیای منطقه‌ ای توسط matin am 80 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۱ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 90 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 221 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 410 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 95 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 30 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 30 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۹ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 305 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۲ در جغرافیای زیست‌محیطی توسط mrezaghiasi 138 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی توسط mrezaghiasi 216 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی توسط mrezaghiasi 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی توسط mrezaghiasi 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی توسط mrezaghiasi 40 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۳ , ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی توسط ehsan1370 145 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
–1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط kiarash 346 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
+6 امتیاز
3 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۱ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط King21 31 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۱ , ۱۳۹۲ در جغرافیای منطقه‌ ای توسط aliabi32 34 بازدید
+9 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۱ , ۱۳۹۲ در جغرافیا توسط takpar 24 بازدید