پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در تلویزیون/سینما

0 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۶ در صدا و سیما توسط akbar_696 36 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۹ , ۱۳۹۴ در سینما توسط shabnamm 135 بازدید
+4 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۹ , ۱۳۹۴ در صدا و سیما توسط ali690 25 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۲۸ , ۱۳۹۴ در صدا و سیما توسط ali690 29 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
0 پاسخ
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۸ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط mepyasna 46 بازدید
+9 امتیاز
2 پاسخ
+7 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 67 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۰ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 51 بازدید
+8 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۰ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 95 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 56 بازدید
+6 امتیاز
4 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۶ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط mepyasna 363 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 35 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط ابوالفضل 169 بازدید
+5 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۳ در سینما توسط ابوالفضل 209 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۶ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط kiarash 112 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط rozsiah 59 بازدید
+7 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳۰ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط A M I R 202 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۹ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط meybodiha 72 بازدید
+5 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 121 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳ , ۱۳۹۳ در سینما توسط kisslife 78 بازدید
+4 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط hamidi 2,762 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۶ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط paya_amin 82 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط kiarash 44 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط mohammadrasouli 290 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۲۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط heartbroken 40 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط اقا رضا 68 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۸ , ۱۳۹۳ در سینما توسط اقا رضا 219 بازدید
+6 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط hichkas 2,024 بازدید
+3 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط hichkas 285 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط Naaim Amoori 1,020 بازدید
+5 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۳ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط Naaim Amoori 175 بازدید
+5 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۲۶ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط Naaim Amoori 54 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۲۶ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط Naaim Amoori 197 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۹ , ۱۳۹۲ در سینما توسط alijafari2024 190 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۱۷ , ۱۳۹۲ در تلویزیون/سینما توسط paniz 90 بازدید
+4 امتیاز
8 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۹ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط King21 211 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۹ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط amirali81 65 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده دی ۳۰ , ۱۳۹۲ در تلویزیون/سینما توسط alij 38 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط مژده 220 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط hamedtmo 72 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط hamedtmo 79 بازدید