پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در تلویزیون/سینما

+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۹ , ۱۳۹۴ در سینما توسط shabnamm 134 بازدید
+4 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۹ , ۱۳۹۴ در صدا و سیما توسط ali690 25 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۲۸ , ۱۳۹۴ در صدا و سیما توسط ali690 29 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
0 پاسخ
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۸ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط mepyasna 46 بازدید
+9 امتیاز
2 پاسخ
+7 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 67 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۰ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 49 بازدید
+8 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۰ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 95 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط amhp 56 بازدید
+6 امتیاز
4 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۶ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط mepyasna 355 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 35 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط ابوالفضل 169 بازدید
+5 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۳ در سینما توسط ابوالفضل 208 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۶ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط kiarash 111 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط rozsiah 59 بازدید
+7 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳۰ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط A M I R 200 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۹ , ۱۳۹۳ در صدا و سیما توسط meybodiha 72 بازدید
+5 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده تیر ۱۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط meybodiha 121 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۳ , ۱۳۹۳ در سینما توسط kisslife 78 بازدید
+4 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط hamidi 2,746 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۶ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط paya_amin 81 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط kiarash 44 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۷ , ۱۳۹۳ در سینما توسط mohammadrasouli 275 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۲۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط heartbroken 40 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط اقا رضا 68 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۸ , ۱۳۹۳ در سینما توسط اقا رضا 219 بازدید
+6 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط hichkas 1,972 بازدید
+3 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۶ , ۱۳۹۳ در سینما توسط hichkas 276 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۵ , ۱۳۹۳ در سینما توسط Naaim Amoori 1,005 بازدید
+5 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۳ , ۱۳۹۳ در تلویزیون/سینما توسط Naaim Amoori 175 بازدید
+5 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۲۶ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط Naaim Amoori 54 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۲۶ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط Naaim Amoori 196 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۹ , ۱۳۹۲ در سینما توسط alijafari2024 182 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۱۷ , ۱۳۹۲ در تلویزیون/سینما توسط paniz 90 بازدید
+4 امتیاز
8 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۹ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط King21 210 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۹ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط amirali81 65 بازدید
+3 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده دی ۳۰ , ۱۳۹۲ در تلویزیون/سینما توسط alij 38 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط مژده 220 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط hamedtmo 72 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۱ , ۱۳۹۲ در سینما توسط hamedtmo 79 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده دی ۳ , ۱۳۹۲ در صدا و سیما توسط sepideh.S 120 بازدید