پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

بیشترین سوالات پاسخ داده شده در اجتماعی

+7 امتیاز
11 پاسخ
پرسیده شده مهر ۲۹ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط تکتم 94 بازدید
+6 امتیاز
10 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۰ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط Mahdi77rk 183 بازدید
+5 امتیاز
8 پاسخ
پرسیده شده آذر ۶ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 64 بازدید
+11 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 174 بازدید
+3 امتیاز
7 پاسخ
+8 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده دی ۵ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 120 بازدید
+4 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده آذر ۸ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط mahshad 215 بازدید
+4 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۷ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط kiarash 79 بازدید
+3 امتیاز
7 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط farzane 147 بازدید
+3 امتیاز
6 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۳ , ۱۳۹۴ در اجتماعی توسط fereshte73 208 بازدید
+6 امتیاز
6 پاسخ
پرسیده شده مهر ۲۲ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط meybodiha 94 بازدید
+8 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده تیر ۵ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط ممد 149 بازدید
+7 امتیاز
5 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۰ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط farzane 91 بازدید
+7 امتیاز
5 پاسخ
+3 امتیاز
5 پاسخ
+6 امتیاز
4 پاسخ
+6 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۶ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 91 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ
ترس از آینده [بسته شده]
پرسیده شده بهمن ۲۱ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط shhadow 145 بازدید
+6 امتیاز
4 پاسخ
+5 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده آذر ۲۱ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 39 بازدید
+3 امتیاز
4 پاسخ
پرسیده شده آبان ۶ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط تکتم 45 بازدید
+9 امتیاز
4 پاسخ
+5 امتیاز
4 پاسخ
+5 امتیاز
4 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۶ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط A M I R 65 بازدید
+7 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 92 بازدید
+4 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 142 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۳ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط EmRa228 266 بازدید
+5 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده آذر ۲۲ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 49 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده آذر ۲۲ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 54 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده آذر ۷ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط تکتم 918 بازدید
+4 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده آبان ۱۵ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط تکتم 35 بازدید
+4 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
+1 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده آبان ۶ , ۱۳۹۴ در اجتماعی توسط a.h.m 70 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۸ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط Mojtaba98 143 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۹ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 70 بازدید
+8 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۰ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط تکتم 50 بازدید
+6 امتیاز
2 پاسخ
+7 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۱۸ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط یغما 70 بازدید
+7 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۳ , ۱۳۹۳ در اجتماعی توسط Different_boy 110 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده بهمن ۳ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط مژده 54 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۴ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط 1378 56 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده دی ۵ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط paniz 71 بازدید