پرسش و پاسخ وب انسر

شبکه سایت های پرسش و پاسخ وب انسر

انتخاب پاسخ

ازبین پاسخ ها یکی را به عنوان پاسخ برتر انتخاب کنید

دریافت پاسخ

کاربران زیادی به شما پاسخ می دهند

ایجاد سوال

سوال خود را دربخش مربوطه ایجاد کنید

سوالات اخیر در آموزش و پرورش

+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۱ , ۱۳۹۵ در آموزش و پرورش توسط Ali__p 58 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۸ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 61 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 38 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۲۹ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 54 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده تیر ۷ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط rezatak6 35 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۲۶ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 312 بازدید
+4 امتیاز
0 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۷ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 71 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۱ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 40 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۲۸ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط maedeh9 43 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده اردیبهشت ۲۴ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ali pourzadi 1378 123 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۲۶ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ali pourzadi 1378 46 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده فروردین ۱۰ , ۱۳۹۴ در آموزش و پرورش توسط ممد 66 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ
پرسیده شده اسفند ۲۳ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط *اریا* 39 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده دی ۲۴ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط ممد 46 بازدید
+2 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده دی ۱۹ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط تکتم 71 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده آبان ۲ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط amhp 28 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده مهر ۲۳ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط darckoob 116 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۱۵ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط ممد 34 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مهر ۳ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط m.javas 43 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۷ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط hosseinhka 42 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۶ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط kazemian 39 بازدید
+4 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲۱ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط m.javas 19 بازدید
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۶ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط amhp 39 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۱۴ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط kazemian 69 بازدید
+7 امتیاز
3 پاسخ
+6 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۹ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط ممد 91 بازدید
+5 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط amhp 47 بازدید
+5 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده شهریور ۲ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط ممد 35 بازدید
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۲۳ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط kazemian 43 بازدید
+7 امتیاز
1 پاسخ
+6 امتیاز
1 پاسخ
پرسیده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط ممد 57 بازدید
+8 امتیاز
8 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
+9 امتیاز
5 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
پرسیده شده خرداد ۳۱ , ۱۳۹۳ در آموزش و پرورش توسط داش نوکیا 91 بازدید