کاربر dehghan

عضوی به مدت 4 سال (از مرداد ۱۰ , ۱۳۹۲)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل: JavaTi
جنیست: مرد
سال تولد: 1374
موقعیت:
وبسایت:
درباره: از جنـ ـسِ هـمـ ـه بـ ـا تـفـ ـاوتــ هـ ـایِ مـنـحـ ـصـر بـه فـ ـرد
نحوه آشنایی با سایت: دوستان

فعالیت توسط dehghan

امتیاز: 3,876 امتیاز (رتبه بندی #27)
سوالات: 80 (5 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 569 (37 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 87
آمار امتیازدهی: 11 سوال, 19 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 10 امتیازات مثبت, 20 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1,022 امتیازات مثبت, 307 امتیازات منفی

دیوار پروفایل dehghan

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید