کاربر admin

دیوار پروفایل admin

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است

مدال ها

برنز

کاربر 500 امتیازی x 1
امتیاز دهنده x 1
علاقه مند x 1
پاسخگو x 1
ویرایشگر x 1
نظردهنده x 1
پاسخ منتخب x 1
سوال مفید x 23
سوال قابل توجه x 23
پاسخ مفید x 270
مدال آور x 1
تصویر پروفایل x 1
بیوگرافی کامل x 1
سپاسگزار x 1
دانش آموز x 1
کاربر درحال پیشرفت x 1
پاسخ مفید قدیمی x 1
کاربر محبوب x 1
کاربر منظم x 1
کاربر رسمی x 1
نگهبان x 1

نقره

کاربر 1000امتیازی x 1
امتیازدهنده مشتاق x 1
کاربر مشتاق x 1
مدرس x 1
حاشیه نویس x 1
10 پاسخ منتخب x 1
سوال خوب x 23
سوال محبوب x 21
پاسخ خوب x 13
ویرایشگر پیشرفته x 1
قهرمان x 1
کاربر مورداعتماد x 1
کاربر همیشگی x 1
کاربر 6 ماهه x 1
کاربر 3 ماهه x 1

طلا

امتیازدهنده فداکار x 1
استاد x 1
30 پاسخ منتخب x 1
سوال عالی x 19
کاربر علاقه مند x 1
پاسخ عالی x 3
کاربر دوست داشتنی x 1
کاربر آسمانی x 1
مفسر x 1
کاربر متعصب x 1
ویرایشگر حرفه ای x 1
کاربر 9 ماهه x 1
کاربر یکساله x 1
سوال معروف x 3