لیست مدال ها

در اینجا لیستی از مدال های تعریف شده سایت را مشاهده می کنید
کاربر تایید شده زمانی که پس از ثبت نام آدرس ایمیل خود را تایید کنید x3553
بیوگرافی کامل زمانی که اطلاعات پروفایل خود را به درستی وارد کنید x94
تصویر پروفایل زمانی که برای پروفایل خود تصویر انتخاب کنید x546
سوال مفید زمانی که سوال شما 2 امتیاز مثبت گرفت x11367
سوال خوب زمانی که سوال شما 5 امتیاز مثبت گرفت x5200
سوال عالی زمانی که سوال شما 10 امتیاز مثبت گرفت x1308
سوال قابل توجه زمانی که سوال شما 50 بار مشاهده شد x7209
سوال محبوب زمانی که سوال شما 100 بار مشاهده شد x3774
سوال معروف زمانی که سوال شما 500 بار مشاهده شد x820
پاسخ مفید  زمانی که پاسخ شما 2 امتیاز مثبت گرفت x6138
پاسخ خوب  زمانی که پاسخ شما 5 امتیاز مثبت گرفت x389
پاسخ عالی زمانی که پاسخ شما 10 امتیاز مثبت گرفت x31
پاسخ مفید قدیمی زمانی که مدال ( پاسخ مفید ) را در پاسخ به سوالی که 30 روز پیش ایجاد شده است دریافت کنید x276
پاسخ خوب قدیمی زمانی که مدال ( پاسخ خوب ) را در پاسخ به سوالی که 60 روز پیش ایجاد شده است دریافت کنید x9
پاسخ عالی قدیمی زمانی که مدال ( پاسخ عالی ) را در پاسخ به سوالی که 120 روز پیش ایجاد شده است دریافت کنید
پاسخ منتخب زمانی که 1 بار پاسخ های شما انتخاب شود x330
10 پاسخ منتخب زمانی که 10 بار پاسخ های شما انتخاب شود x74
30 پاسخ منتخب زمانی که 30 بار پاسخ های شما انتخاب شود x31
سپاسگزار زمانی که 1 پاسخ را انتخاب می کنید x357
کاربر مودب زمانی که 20 پاسخ را انتخاب می کنید x30
کاربر محترم زمانی که 50 پاسخ را انتخاب می کنید x10
کاربر محبوب زمانی که در مجموع 20 امتیاز مثبت دریافت کنید x357
کاربر مورداعتماد زمانی که در مجموع 50 امتیاز مثبت دریافت کنید x222
کاربر دوست داشتنی زمانی که در مجموع 200 امتیاز مثبت دریافت کنید x71
دانش آموز زمانی که 10 سوال ایجاد کنید x170
دانشجو زمانی که 25 سوال ایجاد کنید x72
محقق زمانی که 50 سوال ایجاد کنید x40
پاسخگو زمانی که 25 بار به سوالات پاسخ دادید x159
مدرس زمانی که 50 بار به سوالات پاسخ دادید x96
استاد زمانی که 100 بار به سوالات پاسخ دادید x55
نظردهنده زمانی که 50 بار نظر ارسال کنید x62
حاشیه نویس زمانی که 100 بار نظر ارسال کنید x34
مفسر زمانی که 500 بار نظر ارسال کنید x7
امتیاز دهنده زمانی که در مجموع 10 بار امتیاز بدهید x217
امتیازدهنده مشتاق زمانی که در مجموع 50 بار امتیاز بدهید x120
امتیازدهنده فداکار زمانی که در مجموع 200 بار امتیاز بدهید x63
ویرایشگر زمانی که برای اولین بار محتوای سایت را ویرایش کنید x277
ویرایشگر پیشرفته زمانی که 15 بار محتوای سایت را ویرایش کنید  x35
ویرایشگر حرفه ای زمانی که 50 بار محتوای سایت را ویرایش کنید  x12
نگهبان زمانی که برای اولین بار محتوای سایت را گزارش می کنید x56
کاراگاه زمانی که 10 بار محتوای سایت را گزارش می کنید x4
ناظم زمانی که 30 بار محتوای سایت را گزارش می کنید
علاقه مند زمانی که 20 سوال را بخوانید  x248
کاربر مشتاق زمانی که 50 سوال را بخوانید  x155
کاربر علاقه مند زمانی که 200 سوال را بخوانید  x70
کاربر درحال پیشرفت زمانی که هر روز به مدت 10 روز به سایت مراجعه کنید x83
کاربر همیشگی زمانی که هر روز به مدت 25 روز به سایت مراجعه کنید x32
کاربر متعصب زمانی که هر روز به مدت 50 روز به سایت مراجعه کنید x7
کاربر رسمی در کل 30 به سایت مراجعه کنید x126
کاربر 3 ماهه در کل 100 به سایت مراجعه کنید x52
کاربر 9 ماهه در کل 270 به سایت مراجعه کنید x20
کاربر منظم زمانی که 90 روز به طور مرتب به سایت مراجعه کنید x917
کاربر 6 ماهه زمانی که 180 روز به طور مرتب به سایت مراجعه کنید x442
کاربر یکساله زمانی که 365 روز به طور مرتب به سایت مراجعه کنید x136
کاربر 500 امتیازی زمانی که در مجموع 500 امتیاز مثبت دریافت کنید x120
کاربر 1000امتیازی زمانی که در مجموع 1000 امتیاز مثبت دریافت کنید x65
کاربر 10.000 امتیازی زمانی که در مجموع 10000 امتیاز مثبت دریافت کنید x6
مدال آور زمانی که در مجموع 10 مدال دریافت کنید x386
قهرمان زمانی که در مجموع 30 مدال دریافت کنید x200
کاربر آسمانی زمانی که در مجموع 100 مدال دریافت کنید x63
60 مدال در سایت تعریف شده, 46803 مدال در کل توسط کاربران دریافت شده