هدف از خلقت انسان چیست؟

+9 امتیاز
28 بازدید
اگر خلقت انسان دارای هدفی باشد پس چرا آن را به بطالت می گذرانیم و در غفلت به سر می بریم؟
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در مشاوره توسط a1111hp

3 پاسخ

0 امتیاز

اینجا بخون خوب میفهمی

پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+2 امتیاز
هدف از خلقت انسان رسیدن به اوج کمالاته
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
+1 امتیاز
هدف برگشتن به نقطه شروعه! یعنی به مرتبه ای برسی که دوباره به مکان قرب اولیه انسان برگرده
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط blue67

سوالات مشابه

+11 امتیاز
5 پاسخ
145 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۴ , ۱۳۹۲ در مربوط به سایت توسط ابوالفضل
+4 امتیاز
3 پاسخ
47 بازدید پرسیده شده آبان ۹ , ۱۳۹۲ در مشاوره توسط نیلوفر
+35 امتیاز
50 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
94 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۳ در مشاوره توسط ممد
+3 امتیاز
2 پاسخ
239 بازدید پرسیده شده مهر ۱۸ , ۱۳۹۲ در فیزیک توسط King21