خرما سازی [بسته شده]

+14 امتیاز
27 بازدید
بهترین خرما مال کدوم استانه
ببندید با توجه به این نکته: برچسب های نا درست
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در کشاورزی توسط ebi1362
بسته شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
استان کرمان شهر بم .

1 پاسخ

0 امتیاز
بهترین خرما رو بم داره
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21

سوالات مشابه

+4 امتیاز
1 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۰ , ۱۳۹۲ در سخت افزار توسط mansnip
+11 امتیاز
3 پاسخ
360 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در کامپیوتر توسط ebi1362
+10 امتیاز
3 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط ebi1362
+9 امتیاز
4 پاسخ
48 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط ebi1362
+12 امتیاز
2 پاسخ
20 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط ebi1362