به نظرت دختر پسر با هم فرق دارن؟؟؟؟؟ [بسته شده]

+10 امتیاز
42 بازدید
تفاوتی بینشون هست عایا؟؟
ببندید با توجه به این نکته: عدم توجه به قوانین سایت | نا مفهوم
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط Hoseinglad
بسته شده مرداد ۱۴ , ۱۳۹۲ توسط admin
سوالتون خیلی زیادی کلیه. نمیشه جواب داد.
خوب از همه نظر متفاوت هستند (چون سوال کلی بود، کلی جواب دادم)

5 پاسخ

+2 امتیاز
شاید کمی اینکه خانوما خیلی خوبن و اقاییون .......
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط parisa
آقایونم خوبن پریسا خانوم .
بله حق با شماست من که نگفتم بدن!!!!!!
+1 امتیاز
بسیار متفاوتن
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+1 امتیاز
بنظرت فرق ندارن یکمی قت کنی خودت میفهمی
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
+1 امتیاز
از نظر روحی . عاظفی و جنسی بیند همه تفاوت وجود دارد
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
+1 امتیاز
فرقشونو فقط دکترا میدونن با استفاده از سونوگرافی! البته فقط سالم باشه فرقی نمیکنه دختر یا پسر بودنش!
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط Farzad FS

سوالات مشابه

+17 امتیاز
19 پاسخ
+6 امتیاز
0 پاسخ
+7 امتیاز
3 پاسخ
42 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط saharjoon
+7 امتیاز
2 پاسخ
33 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط saharjoon
+11 امتیاز
9 پاسخ
32 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط Hoseinglad