پدر و مادر یا عشق؟؟؟؟؟

+11 امتیاز
25 بازدید
خدایی راستشو بگو
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط Hoseinglad

7 پاسخ

0 امتیاز
پدر و مادر
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+2 امتیاز
والدین مرد نیست کسی که جز این جواب بده
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
–1 امتیاز
فقط و فقط پدر و مادر
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط mrezaghiasi
+2 امتیاز
اول خونواده بعد عشق در کنارشون
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط parisa
+2 امتیاز
هر دو
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط azi
+1 امتیاز
هیچکی مث پدر و مادر نمیشه
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
+1 امتیاز
مسلما پدر مادر
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط saharjoon

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده اسفند ۲۸ , ۱۳۹۲ در تغذیه توسط ELAHE$
+3 امتیاز
1 پاسخ
44 بازدید پرسیده شده خرداد ۷ , ۱۳۹۴ در مشاوره توسط ممد
+2 امتیاز
2 پاسخ
57 بازدید پرسیده شده بهمن ۲۳ , ۱۳۹۲ در روانشناسی خانواده توسط amir sh
+4 امتیاز
2 پاسخ
37 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط kiarash
0 امتیاز
1 پاسخ
23 بازدید پرسیده شده شهریور ۲۰ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash