به سینمای ایران و جهان چند میدی؟

+6 امتیاز
43 بازدید
به سینمای ایران و جهان از 20 نمره چند میدی؟
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط modara
نمایش از نو مرداد ۲۵ , ۱۳۹۲ توسط modara

7 پاسخ

+1 امتیاز
ایران 10

جهان 18
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+1 امتیاز
ایران 18

جهان 19
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط mrezaghiasi
+2 امتیاز
ایران 5.75

جهان 16
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
+2 امتیاز
ایران 5

جهان 18
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط sanaz2031
+2 امتیاز
ایران 11

جهان 17
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط parisa
+2 امتیاز
ایران12جهان16
پاسخ داده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ توسط محمدفرزاد
+1 امتیاز
ایران:2

جهان:18
پاسخ داده شده مرداد ۳۱ , ۱۳۹۲ توسط lovlygirl

سوالات مشابه

+4 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
47 بازدید پرسیده شده شهریور ۲۴ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط rahele3
+2 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
33 بازدید پرسیده شده شهریور ۴ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط kahangi