نظرت راجب خودت چیه؟

+13 امتیاز
51 بازدید

نظرت راجب خودت چیه؟؟؟

چجور آدمی هستی؟؟؟

پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط afsaneh

11 پاسخ

+1 امتیاز
من یه آدم باحالی هستم
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+3 امتیاز
مغرور یه دنده مهربون صبور مسئولیت پذیر خندو رو شاد و انتقاد پذیر و مستقل
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط mandana
+2 امتیاز
مغرور . شاگرداول دانشکده معماری . خوشتیپ . مشکل پسند . پول دوست . فوق العاده شیطون . اهل تفریح و گردش

راستی میدونم همه عاشقم هستن میتونم بگم  بیشتر ازپسرا دخترا
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط saharjoon
+2 امتیاز
کسی نمیتونه در مورد خودش نظر بده
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
+1 امتیاز

:D

 

Injoriam

پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط AliMottaghi
+2 امتیاز

مغرورم ...شوخم...مهربون..زود عصبانی میشم angry....مسئولیت پذیرم ...خوش قولم...واسه عشقمم همه کار میکنم

پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط sanaz2031
+2 امتیاز
مغرور،زرنگ،از خود راضی،بی اعتماد به نفس البته از نظر خودم
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط Amirreza
+2 امتیاز
یه ادم از خودراضی.تخس و مغرور
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط sara15
+1 امتیاز
باحال ،خنده رو، پایه....
پاسخ داده شده مرداد ۱۴ , ۱۳۹۲ توسط maryam9487
+1 امتیاز
درحال حاضرآرومم ولی بعد اذان مغرب زلزله
پاسخ داده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ توسط kahangi

سوالات مشابه

+7 امتیاز
12 پاسخ
144 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۳ , ۱۳۹۲ در روانشناسی عمومی توسط بی نام
+11 امتیاز
6 پاسخ
61 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط alibahal
+7 امتیاز
3 پاسخ
42 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط saharjoon
+8 امتیاز
6 پاسخ
+10 امتیاز
5 پاسخ
42 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط Hoseinglad