کدام روزه ها حرام هستند؟

+11 امتیاز
45 بازدید
طبق احکام شرعی کدام روزه هاجزءروزه های حرام محسوب میگردد.
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kahangi

2 پاسخ

+2 امتیاز
روز عید فطر و 10محرم تا جایی که یادمه
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل
+2 امتیاز

«اول» روزه‏ عید فطر و عید قربان

«دوم» روزه‏ ایّام تشریق و آن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه است براى کسى که در مِنا باشد چه براى اعمال حج چه غیر آن بنا بر اقوى.

«سوم» روزه‏ یوم الشک به قصد رمضان و [اما] به نیّت آخر شعبان مانعى ندارد.

«چهارم» روزه‏ وفاء نذر معصیت؛ مثل آن که نذر کرده باشد که اگر متمکن شود از فلان حرام یا ترک فلان واجب، روزه بگیرد. یا به قصد شکر براى آن که فلان معصیت را مرتکب شده روزه بگیرد که حرام است به خلاف آن که روزه بگیرد به شکرانه‏ آن که ممنوع از فلان معصیت شود که مانعى ندارد.

«پنجم» روزه‏ صمت که نیّت کند امساک از تکلّم را در تمام روز یا آن که نیّت کند امساک از مفطرات و امساک از تکلّم را با هم به خلاف آن که امساک کند از کلام بدون آن که جزء نیّت نماید هر چند بنا گذارد بر سکوت در روزه بدون آن که امساک از آن را در نیّت داخل کند.

«ششم» روزه‏ وصال و آن امساک از مفطرات یک روز و یک شب تا سحر یا امساک دو روز و یک شب متّصل با قصد آن که امساک شب هم، جزء روزه باشد. بلى، اگر بدون قصد امساک، شب افطار را تأخیر بیندازد تا سحر مانعى ندارد هر چند خلاف احتیاط است.

«هفتم» روزه‏ غیر واجب براى زن اگر مزاحم حق زوج باشد و احوط ترک آن است بدون اذن زوج هر چند مزاحم حق او نباشد، بلکه با نهى او احتیاط به ترک، ترک نشود.

«هشتم» روزه‏ غیر واجب براى مملوک اگر مزاحم حق مولى باشد و احوط ترک آن است بدون اذن مولى هر چند مزاحم حق او نباشد بلکه با نهى او احتیاط ترک نشود.

«نهم» روزه‏ غیر واجب براى فرزند در صورتى که موجب اذیت والدین باشد.

«دهم» روزه‏ مریض و روزه‏ کسى که مضرّ به او باشد.

«یازدهم» روزه‏ مسافر مگر در صورى که استثناء شده است.

«دوازدهم» روزه‏ تمام عمر حتى عیدین بنا بر آن چه در خبر وارد است و الّا محتمل است که حرمت آن به سبب اشتمال بر روزه‏ عیدین باشد و بنا بر این گزین? مستقلی نیست.

پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
ممنون
كاملا توضيح دادي

سوالات مشابه

+4 امتیاز
1 پاسخ
135 بازدید پرسیده شده مرداد ۲۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط الیسا
+3 امتیاز
6 پاسخ
703 بازدید پرسیده شده فروردین ۱۸ , ۱۳۹۴ در اسلام توسط jeks
+5 امتیاز
2 پاسخ
164 بازدید پرسیده شده اسفند ۲۹ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط mansnip
+4 امتیاز
1 پاسخ
45 بازدید پرسیده شده مهر ۷ , ۱۳۹۳ در اسلام توسط kisslife
+14 امتیاز
3 پاسخ
86 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در فقه توسط shshsh