توحید الاهی

+12 امتیاز
23 بازدید
ایا سایر مجودات اختیار دارند؟ اگر ندارد به چه دلیل به جبر افریده شدهان؟
مربوط به این پاسخ: خداشناسی
پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط abozarsh12

1 پاسخ

0 امتیاز

همه ی موجودات برای هدفی خاص آفریده شودند و تا رسیدن به هدف هم راهنمایی میشوند آفرینش با هدف مخصوص انسان نیست.

اینو میتونی در قرآنم پیدا کنی شرمنده که اسم سوره رو یادم نمیاد

پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط ابوالفضل

سوالات مشابه

+14 امتیاز
2 پاسخ
25 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط abozarsh12
+11 امتیاز
3 پاسخ
37 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط مجتبی مجی
+12 امتیاز
3 پاسخ
31 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۴ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط a1111hp
+8 امتیاز
2 پاسخ
42 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط ابوالفضل
+5 امتیاز
2 پاسخ
116 بازدید پرسیده شده اردیبهشت ۴ , ۱۳۹۳ در دینی توسط kiarash