بهترین زبان برنامه نویسی [بسته شده]

+9 امتیاز
149 بازدید
بهترین زبان برنامه نویسی کدومه؟
ببندید به عنوان تکراری از: بهترین زبان برنامه نویسی چیست؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در نرم افزار توسط King21
بسته شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط admin
#C
Objective_C
java
++C

2 پاسخ

+1 امتیاز
بهترین پاسخ
ساده ترین و راحت ترین اچتمل(HTML)
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط alibahal
انتخاب شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط King21
+1 امتیاز
به نظر من دلفی و دادنت
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط بی نام

سوالات مشابه

+17 امتیاز
6 پاسخ
+28 امتیاز
6 پاسخ
329 بازدید پرسیده شده تیر ۲۸ , ۱۳۹۲ در نرم افزار توسط سعید
+20 امتیاز
5 پاسخ
+5 امتیاز
4 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ
242 بازدید پرسیده شده شهریور ۳ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط hamedf