بزرگترین کارخانه تولید خودرو

+8 امتیاز
48 بازدید
بزرگترین کارخانه تولید خودرو در کجا و اسمش چیه؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در خودرو توسط modara

4 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ
فولکس واگن  وولسبورگ المان
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط shaftalo
انتخاب شده شهریور ۶ , ۱۳۹۲ توسط محمد1994
0 امتیاز
تهران و ایران خودرو
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط King21
0 امتیاز
ژاپن..............هوندا
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط alibahal
0 امتیاز
کره ... هوندا
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط dehghan

سوالات مشابه

+11 امتیاز
3 پاسخ
+5 امتیاز
3 پاسخ
136 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در خودروهای ایرانی توسط بی نام
+6 امتیاز
6 پاسخ
+3 امتیاز
0 پاسخ
41 بازدید پرسیده شده آبان ۲۲ , ۱۳۹۳ در خودرو توسط محمدهادی
–2 امتیاز
1 پاسخ
52 بازدید پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۲ در خودرو توسط King21