آیا ممکن است باکتری ها نسبت به کلر مقاوم شوند؟

+3 امتیاز
36 بازدید
آیا ممکن است باکتری ها نسبت به کلر مقاوم شوند؟
پرسیده شده اردیبهشت ۸ , ۱۳۹۴ در زیست توسط mepyasna

1 پاسخ

+1 امتیاز
بهترین پاسخ
هیچ چیز غیر ممکن نیس
پاسخ داده شده اردیبهشت ۱۹ , ۱۳۹۴ توسط سیدعلی
انتخاب شده اردیبهشت ۲۳ , ۱۳۹۴ توسط mepyasna

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ
30 بازدید پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در سلولی و مولکولی توسط matin am
+2 امتیاز
1 پاسخ
+13 امتیاز
6 پاسخ