نزدیک شدن به خدا

+12 امتیاز
33 بازدید
کی احساس می کنی به خدا بیشترنزدیک شدی ؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در دینی توسط مجتبی مجی

1 پاسخ

+2 امتیاز
بهترین پاسخ
موقع نماز خوندن و دعا خوندن و کار خوب کردن
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط King21

سوالات مشابه

+4 امتیاز
2 پاسخ
33 بازدید پرسیده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۲ در دینی توسط rajab poor
+8 امتیاز
4 پاسخ
45 بازدید پرسیده شده مرداد ۲۶ , ۱۳۹۲ در دینی توسط parisa
+11 امتیاز
7 پاسخ
117 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ در دینی توسط حقوقدان
+4 امتیاز
5 پاسخ
127 بازدید پرسیده شده بهمن ۱۸ , ۱۳۹۳ در دینی توسط a.h.m
+4 امتیاز
1 پاسخ
56 بازدید پرسیده شده آبان ۱۴ , ۱۳۹۳ در دینی توسط begin again