ايا حاضري تا اخره عمر خود،درخدمته مادرت باشي؟

+4 امتیاز
28 بازدید
١:اره

٢:نه

مرسي از نظرات شما
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط amirmirzaei

6 پاسخ

+2 امتیاز
بهترین پاسخ
1-آره

ولی هر کاری هم بکنی نمیتونی یه درصد از زحماتشو جبران کنی
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط King21
انتخاب شده مهر ۵ , ۱۳۹۲ توسط King21
+2 امتیاز
1 بله : چون اگه نباشم باید برم بمیرم
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط Assange
+2 امتیاز
1:اره
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط نوین
+3 امتیاز
من ازمادرم زودتر خواهم مرد...
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط sasail
+2 امتیاز
بله انجام وظیفه دیگه چون و چرا نداره
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط moin007
+2 امتیاز
آره حتما زندگی من با وجود مادرم معنی میشه .
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط kahangi

سوالات مشابه

+9 امتیاز
4 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط amirmirzaei
+7 امتیاز
4 پاسخ
+16 امتیاز
3 پاسخ
27 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در مشاوره توسط flowerprpr
+1 امتیاز
1 پاسخ
14 بازدید پرسیده شده مهر ۲۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash
+4 امتیاز
1 پاسخ
52 بازدید پرسیده شده مهر ۵ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط mohammad0098