مسابقه با جایزه [بسته شده]

+4 امتیاز
62 بازدید
دوستان هرکس جواب این معما را که در شعر خواسته شده بگوید به اولین کسی که جواب صحیح را به ایمیلم ارسال کنه یک جایزه براش ارسال میکنم

بردی تو دلم  من از تو ان می خواهم          وز گمشده ی خودم نشان می خواهم

سرمصرع هر بیت حرفی بردار                هر انچه شد من از تو ان می خواهم
ببندید با توجه به این نکته: خلاف قوانین
پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۳ در مشاوره زناشویی توسط amhp
بسته شده شهریور ۶ , ۱۳۹۳ توسط admin

سوالات مشابه

+5 امتیاز
1 پاسخ
49 بازدید پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط amhp
+3 امتیاز
1 پاسخ
46 بازدید پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۳ در مربوط به سایت توسط amhp
+3 امتیاز
2 پاسخ
38 بازدید پرسیده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط amhp
+6 امتیاز
0 پاسخ
37 بازدید پرسیده شده مهر ۱۲ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط mansnip
+4 امتیاز
2 پاسخ
37 بازدید پرسیده شده شهریور ۶ , ۱۳۹۳ در مربوط به سایت توسط amhp