الکساندر جکسون دیویس که بود؟

+3 امتیاز
42 بازدید
الکساندر جکسون دیویس که بود؟
پرسیده شده مرداد ۳ , ۱۳۹۳ در تاریخ توسط King21

1 پاسخ

+1 امتیاز
بهترین پاسخ

معمار قرن نوزده متولد آمریکا 

پاسخ داده شده مرداد ۴ , ۱۳۹۳ توسط jojo-com
انتخاب شده مرداد ۴ , ۱۳۹۳ توسط King21

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده مرداد ۳ , ۱۳۹۳ در تاریخ توسط King21
+3 امتیاز
1 پاسخ
48 بازدید پرسیده شده مرداد ۳ , ۱۳۹۳ در تاریخ توسط King21
+3 امتیاز
1 پاسخ
42 بازدید پرسیده شده مهر ۱۶ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط kiarash
+2 امتیاز
1 پاسخ
35 بازدید پرسیده شده مهر ۱۶ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط kiarash
+2 امتیاز
1 پاسخ
19 بازدید پرسیده شده مهر ۱۶ , ۱۳۹۲ در تاریخ توسط kiarash