چرادختران باهوش،چشمانی کشیده تر دارند؟؟؟

+11 امتیاز
39 بازدید
ازنظرچهره شناسی بایدبگویم،هرچشمی نمایانگر درون خوداست...بطورمثال،چشمان درشت،حافظه کم دارد...

البته این موضوع عمومیت ندارد...چهره شناسی بطورکلی مورد بررسی قرارمیگیرد...
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط sasail

6 پاسخ

+6 امتیاز

نه من چشام کشیده نیستwink

پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط bahare
عرض کردم عمومیت نداره...ولی همگانیه...بروبه آینه نگاه کن...
+5 امتیاز

منکه چشام کشیده اسcheeky

پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط saba
خب مشکل چیه..این که خوبه...
پس توباهوشی
+4 امتیاز
من چشام درشت هست اما کم هوش که نیستم
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
مگه تودختری...
+3 امتیاز
به نظر من ...
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط milad6
استفاده کردیم...
+3 امتیاز
فکر نمیکنم این موضوع درست باشه

اگر تونستید دلیل علمی ذکر کنید !
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط modara
بروتوسایتش رفیق...
+1 امتیاز
منم چشام کشیدس مثله بادومه
پاسخ داده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ توسط lovlygirl

سوالات مشابه

+4 امتیاز
1 پاسخ
32 بازدید پرسیده شده دی ۱۸ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط ELAHE$
+2 امتیاز
1 پاسخ
26 بازدید پرسیده شده شهریور ۴ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط بی نام
+5 امتیاز
1 پاسخ
31 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط dehghan
+6 امتیاز
3 پاسخ
19 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط sasail
+1 امتیاز
0 پاسخ
23 بازدید پرسیده شده دی ۲۳ , ۱۳۹۴ در علمی (عمومی) توسط farshid_0935