اگه یاد می گرفتیم به هم کلک نزنیم چی می شد؟

+10 امتیاز
32 بازدید
اگه یاد می گرفتیم به هم کلک نزنیم چی می شد؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در مربوط به سایت توسط مجتبی مجی

7 پاسخ

+2 امتیاز
دنیا میشد رویای به حقیقت پیوسته
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط manta231
0 امتیاز
اون وقت یچی دیگه جایگزین کلک میشد!
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط bahare
+2 امتیاز
ون موقعه میشد به ادما اعتمادکرد
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط sara15
0 امتیاز
اون موقه باید حرف اعتماد رو میزد
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
+1 امتیاز
شاید دیگ هیچ جرمی نمیموند
پاسخ داده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط sepideh.S
+1 امتیاز
اون وقت خیلی ها ب هدفشون نمی رسیدن!
پاسخ داده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۲ توسط lovlygirl
0 امتیاز
اگر

اگر

اگر

همه با هم یاد میگرفتیم دنیا میشد گلستان
پاسخ داده شده شهریور ۲۵ , ۱۳۹۲ توسط mahdi.jan

سوالات مشابه

+10 امتیاز
6 پاسخ
28 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash
+4 امتیاز
2 پاسخ
114 بازدید پرسیده شده شهریور ۹ , ۱۳۹۲ در نظامی توسط ma_to
+13 امتیاز
7 پاسخ
+14 امتیاز
1 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۴ , ۱۳۹۲ در مربوط به سایت توسط monireh