فرهنگ ایرانی چگونه زنده می شود؟

+8 امتیاز
19 بازدید
با چه نمادی می توان ایرانی بودنمان را ثابت کنیم؟
مربوط به این پاسخ: فرهنگ چیست؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط saeid2261

3 پاسخ

+2 امتیاز
با ادب خودمون و به وسیله آگاه کردن تمام مردم دنیا
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط sab2020
+1 امتیاز
1 - ادب

2 - فرهنگ

3 - اسلام

4 - حجاب
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
+1 امتیاز
با کمک به مردم

بخشیدن دیگران

گذشت از کار اشتباه دیگران

عدالت کردن

همانند کوروش کبیر !
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط modara

سوالات مشابه

+18 امتیاز
3 پاسخ
43 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در اسلام توسط moslem8376
+6 امتیاز
1 پاسخ
21 بازدید پرسیده شده مهر ۳ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط sinakamali
+5 امتیاز
1 پاسخ
34 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۳ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط amhp
+6 امتیاز
7 پاسخ
48 بازدید پرسیده شده شهریور ۲۸ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط mrezaghiasi
+3 امتیاز
2 پاسخ
94 بازدید پرسیده شده شهریور ۶ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash