فرهنگ چیست؟

+8 امتیاز
29 بازدید
سلام

فرهنگ  چیست ؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط maede

2 پاسخ

+1 امتیاز
به مجموعه ای از آداب و رسوم یک ملت که در روبط عمومی و رفتار تک تک افراد آن جامعه به لحاظ نوع پوشش ، آرایش ، و گویش ظهور می کند
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط saeid2261
فرهنگ ایرانی چگونه زنده می شود؟
–1 امتیاز
برای مابی فرهنگا...چیزه خاصی نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط sasail
کافر همه را به کیش خود پندارد
بابقیه چیکار داری دیگه از خودت بگو

سوالات مشابه

+9 امتیاز
2 پاسخ
21 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط saeid2261
+13 امتیاز
5 پاسخ
58 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ توسط saeid2261
+5 امتیاز
1 پاسخ
21 بازدید پرسیده شده مهر ۲۶ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط kisslife
+1 امتیاز
1 پاسخ
17 بازدید پرسیده شده مهر ۲۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash
+3 امتیاز
1 پاسخ
345 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط kiarash