سبک مدیریت "مدیران گی" را می توان در کدامیک از سبک های مدیریت ارزیابی کرد؟

+4 امتیاز
84 بازدید
"GAY Manager Style" can be assessed in which category of management style?
پرسیده شده اسفند ۱۲ , ۱۳۹۲ در بازاریابی توسط imanjoon
ویرایش شده اسفند ۱۳ , ۱۳۹۲ توسط imanjoon
به نظر می رسد سوال نادرست باشد "گی" نامفهوم است.
در صورت صحیح بودن بیشتر توضیح دهید.
توصیه می شود یک جستجو در گوگل برای درک مفهوم "گی" انجام شود اگر با دیدن ترجمه به انگلیسی سوال کماکان فکر می کنید نامفهوم است

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

سوالات مشابه

+3 امتیاز
1 پاسخ
122 بازدید پرسیده شده اسفند ۱۲ , ۱۳۹۲ در بازاریابی توسط imanjoon
+3 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
+5 امتیاز
2 پاسخ
996 بازدید پرسیده شده اسفند ۱۲ , ۱۳۹۲ در بازاریابی توسط imanjoon
+6 امتیاز
1 پاسخ
548 بازدید پرسیده شده اسفند ۱۲ , ۱۳۹۲ در مدیریت توسط imanjoon