موسیقی محلی

+13 امتیاز
45 بازدید
کدام سبک را میپسندید؟؟؟
پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در موسیقی توسط roxana

4 پاسخ

+2 امتیاز
محلی خراسانی تربت جامی
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط مردمک
+2 امتیاز
موسیقی گیلکی
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط bahare
+1 امتیاز
گیلکی-لری
پاسخ داده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط شیدا
+1 امتیاز
موسیقی مازندرانی
پاسخ داده شده شهریور ۵ , ۱۳۹۲ توسط Amirreza

سوالات مشابه

+6 امتیاز
7 پاسخ
81 بازدید پرسیده شده مهر ۲ , ۱۳۹۲ توسط سمیرا00
+15 امتیاز
1 پاسخ
+3 امتیاز
5 پاسخ
55 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۲ , ۱۳۹۲ توسط mrezaghiasi