شماکدام راانتخاب میکنید؟![نظرسنجی]

+7 امتیاز
33 بازدید
1-شاه ارتورافسانه ای

2-اسکندرمقدونی
پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط محمد1994
شاه ارتورافسانه ای

5 پاسخ

0 امتیاز
!!!!!!!!!!
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط بی نام
+1 امتیاز
دوست من چرا گزینه هیچکدام نداره :) - منظور شما اگه بهترین فرمانروا بوده نظر بنده کروش کبیر می باشد.
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط moin007
سلام نه معین جان شمابین این دوتاانتخاب کن اونکه معلوم بهترین پادشاه کوروش کبیر هست من بین این دوتانظرسنجی کردم
گزینه 2 اسکندر
0 امتیاز
شاه ارتورافسانه ای
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط BAYBORDI_BEHZAD
0 امتیاز
1 - اینی که شما میگی واقعا افسانه ای بوده و وجود واقعی نداشته کــ !

2 - اسکندر مقدونی !
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط dehghan
0 امتیاز
نمیدونم  

شایدم اسکندر
پاسخ داده شده مرداد ۱۶ , ۱۳۹۲ توسط saharjoon

سوالات مشابه

+11 امتیاز
7 پاسخ
50 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط محمد1994
+27 امتیاز
5 پاسخ
+32 امتیاز
41 پاسخ
+3 امتیاز
4 پاسخ
+4 امتیاز
1 پاسخ