سیال نیوتنی و غیر نیوتنی

+13 امتیاز
56 بازدید
چگونگی عملکرد , کاربردو طرز ساخت
پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در فیزیک توسط roxana

1 پاسخ

+1 امتیاز
سیال نیوتنی سیالی است که رابطه بین تنش برشی و نرخ کرنش برشی خطی بوده و از مرکز مختصات می گذرد.

به عبارت دیگر سیال نیوتنی سیالی است که از رابطه زیر تبعیت می کند.که در آن:
τ: تنش برشی
μ: ضریب گرانروی پویا
:گرادیان سرعت در جهت عمود بر برش

گرانروی سیال تابعی از خود سیال و دما و فشار سیال است و به نیروی وارد شده بر سیال ربطی ندارد.

سیال غیرنیوتنی سیالی است که فاقد گرانروی معین است و و گرانروی آن با نرخ کرنش وارد بر آن تغییر می کند.

گرادیان:
اگر داشته باشیم f(x,y,z آنگاه گرادیان f به این ترتیب تعریف میشود:

 
 
اینجا رو هم بخون
 
پاسخ داده شده شهریور ۷ , ۱۳۹۲ توسط King21

سوالات مشابه

+5 امتیاز
1 پاسخ
47 بازدید پرسیده شده اردیبهشت ۳۱ , ۱۳۹۳ در فیزیک توسط matin am
+3 امتیاز
1 پاسخ
36 بازدید پرسیده شده مرداد ۲۰ , ۱۳۹۲ در فیزیک توسط mahbubeh
+2 امتیاز
2 پاسخ
39 بازدید پرسیده شده تیر ۲۴ , ۱۳۹۴ در نرم افزار توسط ahmad1
+1 امتیاز
0 پاسخ
15 بازدید پرسیده شده تیر ۲۳ , ۱۳۹۴ در نرم افزار توسط sa_az_2020