برای ریشه کن کردن بیکاری در کشور چه پیشنهاد میدید؟

+3 امتیاز
50 بازدید
برای ریشه کن کردن بیکاری در کشور چه پیشنهاد میدید؟
پرسیده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۲ در مدیریت توسط kiarash

1 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ
خیر هایی مثل همون ک میخواست چند میلیارد بده بازیکن بیارن کار ایجاد کنن!

کار های بزرگ با ظرفیت کارگر زیاد
پاسخ داده شده شهریور ۸ , ۱۳۹۲ توسط mrezaghiasi
انتخاب شده مهر ۱۵ , ۱۳۹۲ توسط kiarash

سوالات مشابه

+5 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
+2 امتیاز
1 پاسخ
51 بازدید پرسیده شده آبان ۲۰ , ۱۳۹۳ در عمومی توسط ELAHE$
+6 امتیاز
1 پاسخ
2,245 بازدید پرسیده شده شهریور ۳ , ۱۳۹۲ در ادبیات پارسی توسط King21
+2 امتیاز
3 پاسخ
100 بازدید پرسیده شده آبان ۱۵ , ۱۳۹۴ در عمومی توسط tinijoon