تجارت سنگ آهن

+16 امتیاز
38 بازدید
تجارت سنگ آهن جزء تجارتهاي معمولي است يا مناسب ؟

 

و آيا ورود به آن نياز به تخصص خاص دارد؟ يا مانند ساير تجارتها است؟
مربوط به این پاسخ: آزمايشگاههاي آناليز
پرسیده شده فروردین ۱۹ , ۱۳۹۲ در معدن توسط Damon

1 پاسخ

+1 امتیاز
جزء تجارت های مناسب است

حتما می بایست از تخصص کافی در زمینه مورد نظر برخوردار باشید
پاسخ داده شده فروردین ۲۰ , ۱۳۹۲ توسط admin

سوالات مشابه

+16 امتیاز
1 پاسخ
45 بازدید پرسیده شده فروردین ۱۸ , ۱۳۹۲ در معدن توسط Damon
+18 امتیاز
1 پاسخ
191 بازدید پرسیده شده فروردین ۱۸ , ۱۳۹۲ در معدن توسط Damon
+4 امتیاز
1 پاسخ
47 بازدید پرسیده شده مرداد ۳۰ , ۱۳۹۳ در اقتصاد توسط music
+4 امتیاز
4 پاسخ
331 بازدید پرسیده شده دی ۱۰ , ۱۳۹۲ در اقتصاد توسط ilovecomputer
+4 امتیاز
1 پاسخ