به نظرشما كدام يك بهتر است؟

+7 امتیاز
25 بازدید
١:اقاي احمدي نژاد

٢:اقاي روحاني

٣:اقاي قالي باف

٤:اقاي رضايي
پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط amirmirzaei

1 پاسخ

+1 امتیاز
چرا غرضی عارف و جلیلی رو ننوشتی
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط Elena19125

سوالات مشابه

–2 امتیاز
0 پاسخ
14 بازدید پرسیده شده شهریور ۴ , ۱۳۹۲ در اجتماعی توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ
51 بازدید پرسیده شده اسفند ۱۰ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط ELAHE$
+7 امتیاز
3 پاسخ
322 بازدید پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط نوین
+5 امتیاز
8 پاسخ
+3 امتیاز
1 پاسخ