شما از چه اینترنتی استفاده میکنید؟

+9 امتیاز
53 بازدید
شما از چه اتصالی به اینترنت دستیابی دارید؟
پرسیده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط mrezaghiasi

4 پاسخ

–1 امتیاز
ADsl وgprs
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط modara
+1 امتیاز
+adsl
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط jamalz
+1 امتیاز
البته +ADSL2
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط King21
+1 امتیاز
ADSLفقط
پاسخ داده شده مرداد ۱۱ , ۱۳۹۲ توسط jigartala21

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ
+4 امتیاز
2 پاسخ
+1 امتیاز
0 پاسخ
35 بازدید پرسیده شده خرداد ۴ , ۱۳۹۵ در اینترنت توسط nadergh1111
+7 امتیاز
3 پاسخ
206 بازدید پرسیده شده شهریور ۲۰ , ۱۳۹۳ در اینترنت توسط mansnip
+9 امتیاز
6 پاسخ
202 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۷ , ۱۳۹۳ در اینترنت توسط amir.smart2012