کاشف گوگرد کیست؟

+5 امتیاز
1,953 بازدید
می دونید کاشف گوگرد کیست؟
پرسیده شده مرداد ۲۶ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط lovlygirl

1 پاسخ

+1 امتیاز
بهترین پاسخ
محمد زکریای رازی
پاسخ داده شده مرداد ۲۶ , ۱۳۹۲ توسط parisa
انتخاب شده دی ۱۵ , ۱۳۹۲ توسط lovlygirl

سوالات مشابه

+4 امتیاز
2 پاسخ
1,127 بازدید پرسیده شده شهریور ۱۷ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط Amirreza
+2 امتیاز
1 پاسخ
52 بازدید پرسیده شده بهمن ۲۶ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط ELAHE$
+8 امتیاز
4 پاسخ
+7 امتیاز
3 پاسخ
17 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۵ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط مجتبی مجی
+1 امتیاز
1 پاسخ
65 بازدید پرسیده شده مهر ۳ , ۱۳۹۴ در علوم انسانی توسط MAHAN samsam