سالانه چند هزار کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند؟

+3 امتیاز
26 بازدید

سالانه چند هزار کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند؟

پرسیده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط مجتبی مجی

3 پاسخ

+1 امتیاز
سالانه 5000 کارگر در معادن چین جان خود را از دست میدهند
پاسخ داده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ توسط parisa
+1 امتیاز
۵۰۰۰ کارگر
پاسخ داده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ توسط نوین
+1 امتیاز
بازم جواب تکراری 5000نفر.
پاسخ داده شده مرداد ۲۴ , ۱۳۹۲ توسط lovlygirl

سوالات مشابه

+8 امتیاز
1 پاسخ
555 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۷ , ۱۳۹۲ در علمی (عمومی) توسط ابوالفضل
+5 امتیاز
2 پاسخ
19 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۲ , ۱۳۹۲ در عمومی توسط tgn
+2 امتیاز
1 پاسخ
48 بازدید پرسیده شده اردیبهشت ۱۲ , ۱۳۹۳ در تاریخ توسط mepyasna
+8 امتیاز
1 پاسخ