میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018 چه کشوری است؟

+10 امتیاز
169 بازدید
جام جهانی فوتبال هرچهارسال برگذار میشود
پرسیده شده مرداد ۱۰ , ۱۳۹۲ در فوتبال توسط hyz3721
قطر هست !
روسیه
قطر برای 2022 هست

1 پاسخ

+2 امتیاز
بهترین پاسخ
روسيه
پاسخ داده شده مرداد ۱۰ , ۱۳۹۲ توسط معصومه پارسا
انتخاب شده مرداد ۱۰ , ۱۳۹۲ توسط hyz3721

سوالات مشابه

+10 امتیاز
5 پاسخ
+3 امتیاز
0 پاسخ
+19 امتیاز
9 پاسخ
+4 امتیاز
3 پاسخ
57 بازدید پرسیده شده خرداد ۱۹ , ۱۳۹۳ در فوتبال توسط matin am
+16 امتیاز
3 پاسخ
76 بازدید پرسیده شده مرداد ۱۰ , ۱۳۹۲ در فوتبال توسط hyz3721