لیست دانشگاه های معتبر مالزی

+20 امتیاز
56 بازدید
لیست کامل دانشگاه های معتبر مالزی چیست
پرسیده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ در دانشگاه های خارجی توسط farshid_64

1 پاسخ

+2 امتیاز
بهترین پاسخ

لیست کامل :

ردیف نام دانشگاه مقاطعی که مدارکشان قابل ارزشیابی است
1 University of Malaya در کلیه مقاطع
2 National University of Malaysia در کلیه مقاطع
3 University of Science Malaysia در کلیه مقاطع
4 University of Technology Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
5 University of Putra Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
6 University of Technology Mara صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور )
7 University of Malaysia Sarawak صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Economic, Resource science  and Technology, Economic and Business)
8 University of Malaysia Sabah صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
9 Northen University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
10 International Islamic University of Malaysia صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
11 Nottingham
 
صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
12 UPSI مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های Educationو زبان انگلیسی
13 UTN مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی
14 Universiti Teknologi Petronas مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک
15 U.C.T.I صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار 
16 Management & Science University صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 
17 Universiti Tun Abdul Razak صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و آموزش  (Education)

 

پاسخ داده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ توسط abbas32
انتخاب شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ توسط jared

سوالات مشابه

+21 امتیاز
1 پاسخ
+7 امتیاز
1 پاسخ
+20 امتیاز
1 پاسخ
+20 امتیاز
1 پاسخ
51 بازدید پرسیده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ در دانشگاه های خارجی توسط wolf
+19 امتیاز
2 پاسخ