لیست دانشگاه های اتریش

+20 امتیاز
51 بازدید
سلام

از دوستان کسی میتونه لیست دانشگاه های اتریش رو برام قرار بده؟
پرسیده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ در دانشگاه های خارجی توسط wolf

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

 

اتریش 18 دانشگاه داره که به ترتیب واست نوشتم

 1. Universiät Wien
 2. Universiät Graz
 3. Universiät Innsbruck
 4. Universiät Salzburg
 5. Technische Universiät Wien
 6. Technische Universiät Graz
 7. Montanuniversität Leoben
 8. Universiät für Bodenkultur Wien
 9. Veterinärmedizinische Universität Wien
 10. Wistschaftsuniversität Wien
 11. Universität Linz
 12. Universität Klagenfurt
 13. Akademie der bildenden Künste wien
 14. Uneversität für angewandte Wien
 15. Uneversität für Musik und darstellende Wien
 16. Uneversität Mozarteum Salzburg
 17. Uneversität für Musik und darstellende  Graz
 18. Uneversität für Künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

 

پاسخ داده شده تیر ۳۱ , ۱۳۹۲ توسط mahan joon

سوالات مشابه

+21 امتیاز
1 پاسخ
+21 امتیاز
1 پاسخ
+20 امتیاز
1 پاسخ
+20 امتیاز
1 پاسخ
+19 امتیاز
2 پاسخ